Co když je vážně všechno jinak :-)

Už sem o tom asi psal, ale neva – opakování je matkou moudrosti. Představte si, že to co se děje v dnešním světě a že ti, kteří to způsobují, nám vlastně prokazují neocenitelnou službu. Že jeto nesmysl, proč? Možná, když se na to díváme z pozice oběti. Jako že sme jim vydání ny milost a nemilost. Zkusme však zaujmout pozici pozorovatele a učedníka. V tomto případě se role obrátí. Už nadále nejsme jejich služebníky, ale naopak oni slouží nám.Poslouží nám jako prostředek k probuzení. Vlastně záleží pouze na nás jak hluboko se do tohoto marastu covidvíry a omezování a zákazů a příkazů, které navíc stejně jen halí jiné děje, budeme/te „muset“ ponořit, než dospějěte k poznání, že nemusíte vlastně vůbec nic. Nikoho poslouchat a ničemu se podřizovat. Až pochopíte, že to jediné čím se máte řídit je „ZÁKON NEZIŠTNÉ LÁSKY“. Malá inspirace, Igor Chaum a jeho pojetí zákona lásky

Až pochopíte, pak nebudete mít potřebu nikoho odsuzovat, zmizí důvod k nenávisti a hlavně se zbavíte jakéhokoli strachu. Z mého pohledu vlastně není žádný důvod k tomu, aby sme se popuštěli do „boje“ jednoduše proto, protože vlastně není proti čemu bojovat. Naopak bojovali by sme vlastně sami ze sebou a proti sobě. Bojovat se zlem jeho prostředky totiž znamená, že klesneme na jeho úroveň. Vlastně ještě níž a budeme tento stav jen posilovat. Bude zajímavé pozorovat jejich reakce až jim za jejich snahu poděkujeme.

Otázkou však zůstává jsou li si oni samotní vědomi čemu vlkastně slouží.

Hezké dny a brzké probuzení. 🙂