Boj-vzdání se-vítězství

Boj-vzdání se-vítězství

Nadpis možná až tak nedává smysl. Co v této posloupnosti dělá to vzdání se? No z mého pohledu je tam jaksi navíc a navíc nesmyslný pojem „boj“ Jak se můžeme přesvědčit pohledem do dějin tak bojem lze dosíci pouze dočasného vítězství a to ještě za mnohdy takových obětí, že vlastně o žádném vítězství nelze hovořit. (Pyrrhovo vítězství).

Znám pojem, který si, možná mylně, umistňuji do filmu Matrix, „jakmile pochopíš, nebudeš muset bojovat“. Celkem mi to dává smysl. Při mém stupni vědomí. Ale nedávno sem v nějakém filmu zachytil poznámku asi v tomto smyslu, „vzdej se chceš li zvítězit“. V tom okamžiku mi to zapadlo do sebe a na správné místo. Podotýkám, že jde o můj poznatek a vůbec si nejsu jistý jestli se mi ho podaří nějak smysluplně sdělit dál. Ale skusím to.

Již delší dobu su přesvědčený, že boj, soboj a vlastněvšechny druhy soupeření jsou nepřirozené a nepřinášejí žádný prospěch veškerenstvu. Bojem a jemu podobnými akcemi vlastně podporujeme to s čím soupeříme a nebo proti čemu bojujeme, vnášejíce tímto do svého života chaos a nesoulad, kteréžto jsou původcem toho proti čemu se vzpíráme. Taky vidíte ten začarovaný kruh, který svým konáním roztáčíme do neskutečných obrátek,jež končí fatálním selháním všeho? Eliminací všeho zůčastněného v tomto chaotickém kolotoči dochází k nastolení rovnováhy a ať se nám to líbí a nebo nee, čím větší chaos, tím tvrdší urovnání. Toliko ke všemu co připomíná nějaká protivenství bojem či soupeřením vyvolaná a k mému pohledu na toto.

A teď k tomu vzdání se a vítězství. Tyto pojmy – „vzdání se a vítězství spolu s pochopením bez boje“ spolu nejen, že souvisí, ony se prolínají.

Podám to tak jak sem to pochopil :

Pojmem vzdání se se nemyslí kapitulace, ale vzdání se všech životních tužeb a jakéhokoli očekávání. Soudů, posuzování a odsuzování druhých lidí a jakýchkoli reakcí na vnější podněty, které k nám jakoby přicházejí skrze jiné lidi. Stejně je to jen zrcatlo našeho nitra. Tady platí zásada, že nejlepší reakcí je nereagovat vůbec. A tady se nám prolínají oba pojmy. Totiž pochopením konceptu vzdání se okamžitě pochopíme nesmyslnost jakéhokoli boje. JEHO KONTRA PRODUKTIVITY. Čímž docházíme k poznání, že jedině bez boje lze dospět k trvalému vítězství.

Až toto pochopíte tak mi dejte vědět. Budu v dělat to co nemám dělat „OČEKÁVAT“

helples