Jako Ahasver

Lidstvo, bloudíce svými rozeklanými životy jako nekonečné procesí Ahasverů, beznadějně čeká na návrat svého vykupitele. Očekávajíce ho zvenčí, nepřichází. Přičemž on v nitru jejich trpělivě čeká až zrak svůj na sebe sama, do hloubi své duše, jeden každý obrátí.