Články

Kolektivní vědomí ?!

Kolektivní vědomí?!

To je k zamyšlení

Lidi ovládl smutek. Nevysvětlitelný a hlavně ničím nepodložený smutek. Tedy pro mne nepodložený. Poukazují na to, že v takovém marasmu v jakém se naše realita nachází přece není místo pro radost. Proč? Když tuto realitu vytváří kolektivní vědomí, které je součtem všech vědomí jednotlivých bytostí, přítomných v daném okamžiku na této planetě,je jasné, že jednotlivec těžko může změnit něco co vytváří miliardy bytostí. Je však v jeho moci ovlivnit na kolik tato „realita“ bude ovlivňovat jeho život vezdejší. Je v jeho moci se z vlivu těhto událostí vymanit. A to tak, že zcela. Je to o tom k čemu se upíná ve své mysli. Čemu věnuje svou pozornost. Můj kolega mi nebyl schopen odpovědět na otázku v jakém světě chce žít. Pořád dokola mlel něco o tom, že lidstvo si nic jiného než apokalypsu nezaslouží. Jsem si téměř jist, že pokud nezmění své smýšlení tak se té apokalypsy nepochybně dočká. A i když se do ní sám ubírá bude s toho obviňovat své okolí. Tak jako spousta jiných není schopen ve své mysli zformulovat a tím pádem i vidět svět ve kterém chce žít a pouze přejímá podsouvané informace o tom jak si tento svět představuje někdo jiný a jemuž tato představa vyhovuje. Bylo pro mne celkem frustrující zjištění, že není v lidské moci sdělit těmto lidem jak a proč se dostávají do kolotoče dějů, které se jim nelíbí, ale přesto jsou s nimi smířeni, protože podle informací zvenčí to tak má být a je to normální. Naprosto rezignovali, nebo byli k této rezignaci vychováni, na jakékoli kritické myšlení a to co je jim předkládáno berou jako absolutní pravdu.

Nic není pravdě vzdálenější. Vzhledem k nastavení jejich mysli jim ani nepřijde na tuto mysl, že by jim mohl někdo lhát a to ještě tak v tak zásadních věcech jako je jejich zdraví, proč je něčeho nedostatek ( o nedostatku nezištné lásky se pro jistotu nemluví vůbec ) proč se vedou války, které při hlubším pohledu absolutně nedávají smysl etc. etc. (vsuvka, fascinují mne lidé, kteří i 27.4.2022 nosí roušky. Tomu se říká absolutní podlehnutí lži. ) To co se nyní odehrává na Ukrajině není v žádném případě klasická válka, byť by se vám to někdo snažil se vší úporností takto prezentovat. Nikdo nikomu válku nevyhlásil, což všichni statečně ignorují a nikdo o tom nemluví. Kromě těch, kteří vědí. A vzhledem k tomu co se na naší planetě v současné době odehrává se jedná zřejmě o poslední ozbrojený konflikt v dějinách této civilizace.Ne proto,že by došlo k jaderné válce, ale proto, že se jedná v podstatě o generální úklid. A jak chcete jednat s někým kdo rozumí jen násilí a jiné, jemnější nuance jsou mu zcela cizí. A navíc a to hlavně, naprostá většina bytostí, které spoluutvářejí tuto „realitu“ je přesvědčena, že jinak to prostě nejde. (paradigma souboje a boje „život je boj“) Nu máte mít to po čem toužíte. Takže těm co vědí nezbývá v podstatě nic jiného než si koupit brambůrky, posadit se a pozorovat představení. A přesně v tom spočívá podstata vymanění se z kolektivního vědomí. Stanete se pouhými pozorovateli těchto dějů a událostí. Nebudou věřit, ale to nevadí, nadkritická hodnota bytostí potřebných ku změně systému, paradigmatu neboco již byla dosažena a prto se tyto děje pro ně stávají nehodna účasti a pouze je registrují.V podstatě se baví, tvoříce si svůj, a nejen svůj ZLATÝ VĚK.

A pro ty co nevědí: OBUDZONKA, VSTAVAJTĚ 🙂

———————————

Jak vidíme svět a proč!

Náš svět, to co si představujeme jako danou realitu, vidíme takový jací jsme ve svém nitru. Dva lidé stojící vedle sebe a přesto jsou si na eony vzdáleni. Jeden vnímá svůj život nepřetržitou řadu nepříjemností, problémů, zla a jiných negativních událostí a ten druhý vidí rozkvetlou zahradu prozářenou sluníčkem radostí a láskou. Jedno však mají společné: OBA SI SVŮJ ŽIVOT TVOŘÍ SAMI – první nevědomě a ten druhý vědomě.

Ti nevědomí jsou naučeni posuzovat svůj život rozumem a popřávají sluchu někomu kdo jim říká jak mají myslet. Ti vědomí toto paradigma (způsob myšlení) opustili a řídí se citem a popřávají sluchu svému srdci. Svůj život neposuzují, ale přijímají ho takový jaký je.

Tušil sem to již delší dobu, ale v poslední době i díky tomu jak svět vidím já a mohu srovnávat je to čím dál zřejmější i pro druhé. Je dost smutné jak lidé očekávají stále jen nějaké průsery a lžimédia je v tom urputně podporují NELZE SE DIVIT, ŽE OČEKÁVANÉ SE PAK DOSTAVÍ. A ne nemůže za to nikdo jiný než mi samotní. Celé tisíciletí je nám namlouváno, že jsme ubohé nicky, které si nezaslouží než pohrdání. Není to tak, jsme bytosti nadané silou tvoření, ale tato je zneužívána ve prospěch hrstky bytostí.

I když z jiného úhlu pohledu vidím, že to co se děje a jak je s námi manipulováno, nutně povede prozření, což se už děje. Takže by se dalo říct, že to s námi nemyslí zas až tak zle, když se rozhodli v zájmu našeho probuzení obětovat určitou část své budoucnosti, protože budou muste zakusit to samé co rozdávají. Zákon kauzality se nedá obejít. Ne všichni jsou si však vědomi čemu vlastně slouží. Vlastně jsou to všichni politici. Čest vyjímkám. Ale svá zadání plní opravdu svědomitě a tak je třeba i jim poděkovat. Milujte své nepřátele neb nevědí co činí.

Chci tím říct, že vše je v našich rokou. Jen mi a nikdo jiný nemá možnost volby. I přes nabízená a podsouvaná lákadla a touhy je jen na nás jakou cestu si zvolíme.

Nikdy neříkejte, že za to může někdo jiný, protože:

„Život je otázka volby, vždy je to tvá volba i když ji pak popíráš.“

—————————————-

Dobrý sluha, nebo zlý pán?

  Velí li ego, zaměřuje se na řešení následků a ignoruje příčiny. Vůbec mu nedochází, že každý následek je v základu jen další příčina ze které vzejde opět následná příčina. Budeme li, jak to dělá ego, řešit jen následky bez toho aniž by sme si uvědomili, že tímto řešením zavdáváme příčinu k dalším následným příčinám, nikdy nás nenapadne zaměřit se místo na následek na příčinu.  Opáčíte, že to nejde. Jde a je to vlastně jednoduché. Relativně, čili jak pro koho. Chce to jen jedno, změnit úhel pohledu a uuvědomit si, že to jak se postavíme k dané následné příčině bude určovat tu další následnou příčinu. 

   A teď jednodušeji: půjdeme li na věc s kladivem, následkem bude zas jen kladivo, jen o něco větší. Půjdeme li na věc s pohlazením, důsledkem bude pohlazení, jen o něco něžnější. Jedno české přísloví říká: Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá. Máme to před očima celý život a přesto a nebo snad právě proto to zcela ignorujeme.  

  Dalo by se to rozvádět do nekonečna, ale nemělo by to smysl. Kdo se už naučil dívat a poslouchat, ten vidí a slyší. No a ten zbytek si holt ještě musí počkat a mezitím ty vnímavé může považovat za hlupáky. Což mu bude dodávat pocit převahy. Falešný pocit. 

————————————

Co když je vážně všechno jinak 🙂

Už sem o tom asi psal, ale neva – opakování je matkou moudrosti. Představte si, že to co se děje v dnešním světě a že ti, kteří to způsobují, nám vlastně prokazují neocenitelnou službu. Že jeto nesmysl, proč? Možná, když se na to díváme z pozice oběti. Jako že sme jim vydání ny milost a nemilost. Zkusme však zaujmout pozici pozorovatele a učedníka. V tomto případě se role obrátí. Už nadále nejsme jejich služebníky, ale naopak oni slouží nám.Poslouží nám jako prostředek k probuzení. Vlastně záleží pouze na nás jak hluboko se do tohoto marastu covidvíry a omezování a zákazů a příkazů, které navíc stejně jen halí jiné děje, budeme/te „muset“ ponořit, než dospějěte k poznání, že nemusíte vlastně vůbec nic. Nikoho poslouchat a ničemu se podřizovat. Až pochopíte, že to jediné čím se máte řídit je „ZÁKON NEZIŠTNÉ LÁSKY“. Malá inspirace, Igor Chaum a jeho pojetí zákona lásky

Až pochopíte, pak nebudete mít potřebu nikoho odsuzovat, zmizí důvod k nenávisti a hlavně se zbavíte jakéhokoli strachu. Z mého pohledu vlastně není žádný důvod k tomu, aby sme se popuštěli do „boje“ jednoduše proto, protože vlastně není proti čemu bojovat. Naopak bojovali by sme vlastně sami ze sebou a proti sobě. Bojovat se zlem jeho prostředky totiž znamená, že klesneme na jeho úroveň. Vlastně ještě níž a budeme tento stav jen posilovat. Bude zajímavé pozorovat jejich reakce až jim za jejich snahu poděkujeme.

Otázkou však zůstává jsou li si oni samotní vědomi čemu vlkastně slouží.

Hezké dny a brzké probuzení. 🙂

———————————–

JISTOTY V ŽIVOTĚ?

14.8.2021 

Jistoty a náš život?! Jaké jistoty 😊 

Jak zaznělo v písni páně Voskovce a Wericha – “člověk by neměl mít nikdy nic za definitivní” noty neovládám,  

  Vyrostli sme a nebo přesněji, byli sme naučeni hledat v životě jistoty. Jistoty rodiné, pracovní, vztahové etc etc a přitom nás život téměř denně přesvědčuje o tom, že nic v našem životě není jisté a že vše, krom naší podstaty je pomíjivé. Frustrující viďte. Ano, ovšem jen do toho okamžiku kdy si uvědomíte, že asi bude nejrozumnější brát život tak jak jde přijmout to co sebou přináší bez vzdoru. Znáte patrně všichni z fyziky zákon akce a reakce. Čím víc bude na život tlačit, tím větší bude klást odpor. Ne však proto aby vás zlomil, ale proto aby ste se poučili a pochopili, že máte být jen pozorovatelé a uživatelé. Je zvláštní, že jakmile toto pochopíte stáváte se tvůrci svého života, potažmo osudu. Osud nám není dáván do vínku jak sme přesvědčováni, ale jsme jeho tvůrci a to i v tom případě, že si to neuvědomujeme. A toto by mělo být frustrující, ale bohužel o tom nevíme a tak si stěžujeme na kde co a kde koho, jen sebe jaksi vynecháváme. 

  Ještě před pár lety sme byli přesvědčeni, že to včem žijeme je v podstatě neměnné. Prd, jen sme nechtěli vidět ty změny, kterými sme v životě prošli. A že jich bylo.  Dnešní dění ve světě v nás a kolem nás je flagrantní ukázkou nejistoty a jedinečnou příležitostí ke změně. Změně vlastního nastavení z oběti vláčené životem a “osudem” v pozorovatele, uživatele a tvůrce. 

   Pěkné dny přeji a užívejte si pozorování a tvoření. 😛

 helples 

——————————————

SLEPOTA

Jsme totálně oslepeni pozlátkem tzv. Reality 

  Někdo, potažmo něco, se urputně snaží, aby sme nebyli schopni vnímat co se vlastně děje s našimi životy a s naší zemí. Aby sme neviděli, že probíhá urputný boj o naše bytí či nebytí, o naši svobodnou vůli, které si více méně většina lidí stejně není vědoma. 

  Uniká nám, že nám před očima v přímém přenosu probíhá ta nejdůležitější globální bitva. Nevidíme ji, protože se nebojuje klasickými zbraněmi, ale používá se psychologických útoků. Jsme zahlceni protichůdnými informacemi, mezi kterými se málokdo dokáže orientovat a i ten kdo dokáže rozeznat jakous takous relevantnost od podrazu má celkem dost obtížnou pozici k udržení si nadhledu, potřebnému k nepropadnutí apatii a depresím. Zachování si nadhledu a pozitivní mysli, udržení si svého jasného plamene ve svém srdci, který osvětluje cestu temnotou nejen nám, ale i našim blízkým, je jedinou cestou k překonání temnoty kolem nás a hlavně v nás. 

  Tento plamen nám nedovolí abychom kohokoli za cokoli odsuzovali i když se může zdát, že jeho činy jsou namířeny proti nám. Jeho pohnutky k těmto činům pramení z jeho strachu, který mu byl implantován zvenčí. Vlastně ani většinou neví proč se bojí. Když se ho zeptáte nebude vám schopen odpovědět. A už vůbec ne přímo do očí. V tomto případě totiž bude konfrontován sám se sebou a to lidé nesnášejí. Všimněte si, že někteří lidé se vám nikdy, a nebo jen velmi zřídka a to jen na okamžik, nedívají zpříma do očí. Je v nich něco co chtějí skrýt před celým světem a hlavně před sebou samými. 

  Ergo kladívko, k zažehnutí a udržení si plamenného srdce je zapotřebí upřímnosti a zejména vůči sobě samému, což, jak stále zdůrazňuji je nesmírně náročné. Bez upřímnosti nemáme šanci na změnu na jakékoliv úrovni.  

  Upřímně a s rukou na srdci, co udělalo lidstvo za posledních cca 200 let?  Zcela dobrovolně odevzdalo odpovědnost za svůj život do rukou…. my vlastně ani nevíme komu sme se to podvolili ovšem výsledek je téměř fatální. Nebyli sme daleko od klasické WWIII, ke které už nedojde, protože byl překonán práh množiny probuzených lidí. Je zde však ještě jedno nebezpečí, neméně závažné a právě vrcholí. Koronavíra, plándemie a já nevím jak to ještě nazýváme. Kolik lidí tomuto podvodu podlehlo a naletělo. Nelze je však za to odsuzovat, je to jejich osobní volba a nezáleží na tom, že oni sami útočí na ty druhé, na nás, nemá to s námi nic společného, protože to je jejich svět ve kterém my hrajeme roli těch jiných ve smyslu těch, kteří byť často nepochopeni, ukazují cestu. Ukazujeme cestu tolerance a pochopení. Cestu k překonání umělého rozdělení společnosti na základě nesmyslného a bezdůvodného strachu, šířeného hlásnými troubami systému ať se pod tímto skrývá kdokoli a nebo cokoli. 

  Planeli nám v srdci plamen upřímnosti a lásky, nemá nad námi žádná temnota moci. Je třeba si uvědomit, že jen my, každý z nás osobně a nikdo jiný nemá vliv na prožívání našeho života. 

“JÁ JSEM SVŮJ OSUD, OSUD NENÍ DÁN, TVOŘÍM JEJ JÁ TÍM JAK ŽIJI V TOMTO OKAMŽIKU. JE TO JEN MÁ VOLBA” 

———————————–

OREL SE NEBOJÍ

OREL SE NEBOJÍ

Strach, to je to co nás drží při zemi a dovoluje druhým aby nás zotročovali. Bojíme li se, pak de facto odevzdáváme svoji moc a to dobrovolně, někomu(něčemu) komu na nás záleží jen do té míry, aby z nás něco získal. Odevzdáme li svou moc, jsme zredukováni na pouhé zboží. Již dále nejsme lidské bytosti. Málokdo si uvědomuje, že jde li k volbám tak činíme přesně toto rozhodnutí. Odevzdáváme svou moc a dále již v podstatě nejsme svéprávní ve svém rozhodování. Když se na problém podíváme z boku, zjistíme vlastně někdo rozhoduje za nás. A činí taková rozhodnutí, která nejsou v souladu s našimy nejen tužbami, ale ani s našimi potřebami. A já nechci, aby někdo rozhodoval za mne. Někdo namítne, že nemá jinou možnost, než se podřídit, protože kdyby se nepodřídil tak by o něco přišel. Ptám se o co by přišel, o možnost konzumu? Toto se objevuje stále častěji, jako by na konzumu závisel náš život. Nezávisí. Problém, ale spočívá v tom, že lidé nejsou, zatím, schopni nahlédnout za své ego, které jim říká, že není jiná volba, aby pochopili, že vždy je jiná možnost. Ale nejde to bez obětování těch pomyslně nezbytných zbytných věcí. Nebudete se mnou souhlasit, ale na penězích a hmotných statcích vůbec nezáleží. Jakmile toto pochopíte v podstatě budete žít v hojnosti. Na to je ovšem zapotřebí zbavit se iracionálního strachu o cokoli. I o kohokoli.

NENÍ SE ČEHO BÁT“

Dnes je 24.10.2021 a na Zemi se dějí převratné události a dějí se proto, aby lidé konečně pochopili, že dosavadní paradigma (způsob existence, protože život to rozhodně není) je nadále neakceptovatelný a je zapotřebí se povznést do jiných dimenzí bytí. To je to čemu ti co vás ovládají a je jedno co si myslíte, to je to čemu chtějí za jakoukoli cenu zabránit. A to i za cenu vyhubení lidstva. Nabízí se analogie s bakteriální infekcí, úmyslně nepíši virovou, protože viry jako takové „NEEXISTUJÍ“, tyto bakterie klidně zahubí svůj hostitelský organizmus aniž by si všimly, že to znamená i jejich konec. Jinak řečeno : jsou to cizopasníci. Hloupí.

Jsou to hloupí krkavci a vůbec jim nedochází, že oni jsou ti, ktří nemají žádnou moc. A nebo jsou si toho zatraceně vědomi a to je důvod toho neuvěřitelného šíření paniky a strachu z jejich strany.Je to marné, je to marnmé, je to marné evoluce se zastavit nedá. Má to sice velmi mnoho aspektů a náhledů, co člověk to názor, ale podstata evoluce i té duchovní je, že se nedá zastavit a ti kteří to nechápou budou smeteni.

To co je třeba udělat je: ZBAVIT SE STRACHU.

——————————————

horší už to být nemůže

a nebo ano?@! 🙁

V dnešní době, která má velkou moc a vlastně je to její poslání, otvírat lidem oči i srdce dochází k absolutní selekci. Lidé, většina, mají oči a nevidí, mají uši a přesto neslyší. Někdy mne jímá smutek z toho jak jsou lidé zaslepeni, že nevnímají jak se kolem nich projevují charaktery. Jak se lidé ukazují v pravém světle a je na nich jasně vidět čemu kdo slouží. Mám pocit, velmi silný pocit, že zřejmější to už ani nemůže být. Falešný pocit. Nevidí a neslyší. A k vůli těmto hluchoslepým bytostem se dnešní chaos bude stupňovat. Ale je třeba dodat, že svým spůsobem jen pro ně. A nemá smysl se pokoušet o nějaké vysvětlení tohoto procesu. Jak sem na vlastní oči zjistil, nebudou absolutně vnímat co jim vlastně chcete sdělit a jako kolovrátek budou do neomrzení opakovat svou „mantru“ o své pravdě, kterou přece musí sdílet naprosto všichni. Jak pravil pan Karfík: je to marné je to marné Je to marné. Marné je to protože, jen oni sami mohou změnit své smýšlení. viz příčina následek .

———————————————

Co mne napadlo – klic

MOJE TĚLO

Problémy spojené s naším tělem ( bolesti, nemoci, disfunkce atd ) nastávají dle mého soudu v době kdy svému tělu přestáváme věnovat pozornost. Proč si i sportovci stěžují na neduhy když by měli být v naprosté pohodě? Protože se svému tělu věnují pouze z vnějšího pohledu a v podstatě jim záleží jen na tom jak vypadají. Oni své tělo v podstatě nemají rádi a chtějí ho za každou cenu změnit. Ta cena múže být fatální pokud nejprve nezmění svůj pohled na to čím jsou a co je vlastně jejich tělo. Můžou sportovat jíst zdravě a já nevím co ještě, ale pokud neuzdraví své nitro nebudou nikdy zdraví. Zdraví těla se totiž odvíjí od zdravé duše. Je li nemocná duše nemůže být zdravé tělo. A nemocná duše nám brání v nahlédnutí svého těla zevnitř. Vcítit se do svého těla, splynout s n ím v jeden celek a začít ho milovat takové jaké je. Odtud může započít proměna kdy se z ošklivého káčátka vyklube vznešená labuť. Je třeba se do svého těla doslova zamilovat, nemám na mysli narcismus, myslím vděčnou a nesobeckou lásku k sobě v celku. A tato láska pak přesahuje naši bytost takovou měrou, že mění vše v nás i kolem nás. Teď mne napadá, že toto je možná jeden s aspektů dnešní doby, změnit svůj pohled na sebe jako celek a tím změnit i pohled na realitu jako celek. Jak někteří vědí „vše souvisí se vším a nic a nikdo nestojí mimo a stojíli pak nemá šanci na klidnou existenci a nebo existenci vůbec“ helpes 27.3.2021

—————————————–

Můj sobotní vhled. 13,3,2021

Člověku se v dnešní době dostává světské moci z různých důvodů. Nechci teď mluvit o materiálních důvodech, ale o tom, proč se jim této moci dostalo,, řekněme shůry“ ( od boha ). S touto mocí jim byla poskytnuta mimořádná šance k tomu, aby změnili sebe a tím i celý svět. Jak vidno tak jen několik málo jedinců toto pochoplo. Ten zbytek tohoto využívá ve svůj prospěch a jdou za svým ziskem a ještě větší mocí doslova přes mrtvoly (sdíleno na FB) Dětská ambulance – Mudr. Polášková Uvidíme jak dlouho tam příspěvek vydrží.

No svět se každopádně změní, jenže jinak a těmto se to líbit rozhodně nebude. Nemám namysli to, že by je snad někdo mohl usmrtit, jim jde o mnohem mnohem zásadnější věc. Promarnili totiž možná poslední možnost pro záchranu své duše a nejspíš to minimálně tuší. Řekněme, že propadli peklu a od toho se bude odvíjet jejich další osud. Totéž se mimochodem týká i jejich přisluhovačů.

Člověk by se měl stále zamýšlet nad tím, čemu svým konáním slouží. A uvědomit si, že tím jak žiju dnes buduji svůj zítřek, dny, léta i životy příští.

helples

—————————————–

Žádný strach není bezdůvodný i když se nám tak jevíJe li člověk spoután a nevědomý, pak za něj pracuje jeho nevědomí ať si o tom naše mysl myslí cokoli

Je známo pořekadlo “ kdo seje vítr, sklízí bouři „ . Toto se nedá okecat ani uplatit. Kdo kolem sebe šíří paniku a strach a navíc v zájmu svého prospěchu, více méně jakýmikoli prostředky, musí počítat s tím, že se to obrátí proti němu samému i těm, kteří jsou mu nápomocni. Co jinému činí, sobě činí. Dle zákonu kauzality je čeká totéž. Panický strach. Vzhledem k zrychlování dějů v ose času to nepadne na jejich potomky, ale na ně samé.Ať už v jakékoli podobě. A ti, kteří vědí co konají, protože vědí co konají, zakusí své konání mírou vrchovatou. Měli by se bát sami sebe a svých skutků. Nemají totiž nejmenší ponětí čemu vlastně slouží.

Helples 6.3.2021

——————————————

13.2.2021 helples

Od „život je boj“ po zotročení

Ve společnosti ve které žijeme je za normu pokládáno, že život je soutěž a boj. Jenže ať už soutěžíme či bojujeme s kýmkoli a nebo s čímkoli, soupeříme vlastně sami se sebou. Soupeříme s problémem, který je v nás, protože je v naší mysli. A je v naší mysli, protože do ní byl vložen. Jedno kým a kdy, jde o to, že jsme jej přijali za vlastní i když jím není a nikdy nebyl.

Jsou to omezení, která jsou namířena proti nám samotným. Není nepřátel tak jako není problémů. Jediný nepřítel, který vytváří problémy je naše kontaminovaná mysl.

Takže je namístě otázka „PROČ“ Proč jsme takto programováni a komu, nebo čemu to slouží. Nic se totiž neděje bez příčiny.

Uvědomíme li si tyto souvislosti jsme připraveni se této závislosti na vložených programech zbavit- Jsme připraveni se zbavit strachu, protože všechny tyto programy jsou součástí jdiného nosného programu. „STRACHU“. A člověk, který se bojí je velmi snadno ovladatelný. Dá se přímo zotročit.

I když se to zdá nemožné, tak otroctví rozhodně není minulostí.

—————————————–

Dospívání

prázdná mysl

Dospěl sem k poznání, že všechny strachy a nejistoty lze rozpustit v oceánu bytí a stát se pozorovatelem vln, příbojů i velkých bouří hluboce ukotven v hlubinách svého bytí. Stačí k tomu jediné-„prázdná mysl“. Je jisté, že pod tímto pojmem si každý představí něco jiného. Většinou stav kdy potlačíte všechny myšlenky, což dle mne není až tak vhodné, protože potlačená myšlenka stále existuje a to tam kde ji nechcete mít. V nevědomí a odtud nepozorována řídí a to hodně úspěšně váš život. Pak, neznaje příčiny snažíte se před tímto vtíravým a nedefinovaným pocitem uprchnout. Někdo do sportu, zběsilého. Někdo do Himalájí, zbytečně. Někdo k závíslostem, fatálně. Před těmito pocity nelze uniknout, protože jsou vaší součástí,. Ale to se opakuju. Ale to neva, neb opakovačka jest moudrosti pračka.

Dle mne jest prázdnou myslí myšleno zbavení se všech naučených nesmyslů, které do nás byly během života napumpovány ať už s jakkoli bohulibými úmysly. Osho říká, že je třeba být myslí nevinným dítětem, což si mnozí pletou s dětinskostí. Cituji ho: při odvodech dobrovolníků za první světové války (jak může někdo jít dobrovolně do války?%!@♀♪) se při testech zjistilo, že všichni opakuji všichni branci dosahovali mentálně věku 14 let. A to se netýkalo jen těch branců, ale všech lidí. Že to není veřejně známé? Toto je dětinskost. Být dítětem znamená dle mne mít nevinnou čistou mysl, prostou jakýchkoli vědomostí, ale s přirozenou inteligencí. Což je ovšem víc než všechny vědomosti světa.

Myslím, že prvním krokem k nevinnosti je upřímnost a to hlavně k sobě samému.

Pro dnešek dost

helples 31.1.2021

———————————————–

Co od nás chce doba a život?

Zbavme se strachu

Můj pohled 24.1.2021

Nemám rád Americké seriály, protože jejich nedílnou součásti a řekl bych, že účelovou, je násilí. V naprosté většině absurdní a nesmyslné. Mám jednu vyjímku a tou je Star Trek. Kromě novějších filmů z řady alternativ. Nepopírám, že v něm není násilí zastoupeno a to v míře pro mne dost nestravitelné, ale asi by jinak americký divák nebyl schopen přijmout poselství, která z tohoto seriálu zaznívají. A že jich tam je.

Proč o tom píšu. Star Trek Discovery a nejen ten, nám, teda alespoň mně, ukazuje co se vlastně po nás v dnešní době požaduje. A to „zbavit se strachu“. Strach je totiž to co nás uvrhává do otroctví a brání nám v prožívání plného života. A hlavně nás vybízí k odevzdání odpovědnosti za to co prožíváme někomu, kdo nám tvrdí, že ví naprosto přesně co je pro nás dobré. Vždy je to dobré jen pro něj, protože i kdyby to myslel jakkoli dobře, nikdy nemůže vědět co je dobré a nebo prospěšné pro mne vzhledem k potřebám mého růstu. Ovšem ne materiálního. Pro mne je důležitý rozvoj poznání sebe sama a to mi nemůže nikdo direktivně poručit ani zakázat. Zhatit to může pocit strachu a bezmoci, který se kolem nás z různých zdrojů šíří v nebývalé míře čím dál víc. Proč asi. 🙂

A tak sem dospěl k přesvědčení, že nezáleží na tom co se děje kolem mne, ale je nesmírně důležité co cítím JÁ. V případě, že člověk podlehne strachu a bezmoci a má tendenci utéct někam do já nevím čeho, tak by si měl uvědomit,, že svému nitru utéci nelze.

Druhý poznatek je, že: neexistuje nic co by člověku mohlo ublížit pokud k tomu on sám nesvolí. V tomto se mnou asi bude málokdo souhlasit, ale myslím, že vím o čem píšu. Problém je opět a stále strach. Že nám bude něco odebráno a nebo odepřeno. Kýmkoli. Musím podotknou, že veškeré negativní emoce májí základ a původ ve strachu.

Takže 1+1=3 (1 muž +1 žena = 3 lidé )

A nebo jedna duchovní bytost. Všechny emoce při kterých se člověk necítí vyrovnaný a klidný jsou branou k zotročení. A to i ty zdánlivě pozitivní, naděje, touha, ambice a já nevím jaké ještě. Popřemýšlejte jak dalece jste v rámci svých emocí ovladatelní.

Pro dnešek dost

helples

————————————

Změna pohledu

16.1.2021

Dospěl sem k přesvědčení, že je načase skoncovat s popřáváním sluchu negativitám, které nás

obklopují v neustále se zvyšující míře ( „pandemie“, ppolitika, politici, církve, ..) a blablabla ví co.

Ony tady budou ještě nějakou dobu a budu li jim věnovat pozornost budu jim dodávat energii a

sobě ji budu ubírat. Děkuji, ale nemám zájem. Mám totiž na práci mnohem důležitější věc, SEBE.

Doba se mění, to snad teď už chápe téměř každý. Doufám. NIc už nebude takové jeko dřív a ten

kdo si myslí, že se po „COV“ vše vrátí do starých kolejí bude zklamán. Leč ke zklamání není žádný

důvod. Alespoň z mého pohledu. Ten systém ve ktertém sme vegetovali (nebyl to život) umírá a

bude nahrazen. Čím přesně, to nejsem schopen přesně popsat, ale vím, že to bude záležet jen na

nás, My sme totiž ti co tvoří svou budoucnost. A ještě jedno vím a to, že jen na nás bude záležet

jakým spůsobem odejde starý systém. Zda s mohutným čurbesem a obětmi a nebo více méně v

klidu s dopady jen na ty, kteří se s ním nebudou chtít rozloučit. A zřejmě jich není zas až tak málo.

Jde o to, aby sme vyměnili životní filozofii z MÍT na BÝT. Není totiž podstatné kolik toho mám,

stejně nakonec o všechno přijdeme, ale je důležité vědět kým a čím jsem. A to mi nikdo nikdy

nevezme. Ani po smrti mého smrtelného těla. Smrt je jen brána do jiného života. Jakého? To právě

záleží na tom kolik toho vím o své nejniternější podstatě.

Zatím dost. helples

—————————————

Vackinovat či nevakcinovat

10.1.2021 10,00

Minulý týden sem se zařekl, že už nebudu reagovat na politiky a jejich hry, mezi které nyní patří

hlavně Vakcinace. Mám ale na srdci něco a to něco potřebuje na světlo, takže:

Zahoďme všechny znalosti a různé „zaručené pravdy“ a vydejme se k sedlákovi a jeho inteligenci.

Již několikrát sem zaslechl či četl jak nějaký zastánce vakcinace (budiž, jeho věc) útočí a to bez

rozumných argumentů na ty co se vakcinovat nechtějí. Proč? Vždyť podle jeho přesvědčení on

bude chráněný a vůči infekci imunní. On přece nic nebude riskovat. Dle této logiky riskují pouze ti

co vakcinaci odmítají a to jen mezi sebou a jsou si toho plně vědomi. Tudíž mi jeho reakce,

toho vakcinovaného, reakce přijde iracionální. Naprosto nesmyslná.

Opakuji „ON NIC NERISKUJE“ A proto je namístě:

absolutní dobrovolnost zda se ten či onen nechá či nenechá vakcinovat.

Problémek ovšem vznikne pokud se vakcinování bude sankčně

vymáhat. V tom případě nejde o žádnou infekci, ale o něco jiného co

má být skryto. Což se už teď dost dobře skrýt nedá.

1+1=2 jednoduché počty. Může to být cokoli od touhy po snadném

zisku za jakoukoli cenu, opojení mocí až po obyčejný fašizmus.

Za mně, ať se sankcemi a nebo bez nich, Nikdy jsem se vakcinovat nenechal a ani teď k tomu

nemám žádný důvod. A to hlavně proto, že za své zdraví jsem zodpovědný jen já sám.

helples

————————————-

Lži pánové

3.1.2021

Naprostým nedopatřením sem na nový rok zahlédl kousek nějakého projevy v ne mé televizi, kde

nějaký panák, nevím a ani nechci vědět kdo to byl, mlel něco v tom smyslu jak soucítí s obyvatel-

stvem v této těžké době a jak obdivují nasazení určitých skupin tohoto obyvatelstva a jak se vše-

možně snaží řešit nastálé problémy.

No opravdu sem se musel začít smát. Buď je ten člověk tak nevědomý a naivní, že tomu co říká

i věří. Tuto možnost nelze zamítnout, púrotože nejsem v jeho hlavě. A nebo jen normálně lže.

Nebyl by první a ani poslední i když už mají namále. Je však jisté, že se nachází ve společnosti

bytostí ( zdráhám se použít výraz Lidí ), které nám již několik tisíc let systematicky lžou jen proto,

aby dosáhli svého a mohli ovládat. Cokoli a kohokoli. To ni jsou původci všech problémů a

strastí. Včetně válek, které mají na svědomí výhradně politici a jejich přisluhovači. Hlavně z řad

církví. Dříve tomu bylo naopak. Nejsem si jist, ale uvádí se, že za 5000 let bylo ve válkách zabito

*/- 4 000 000 000 lidí Slušné že?

Záměrně vytvářejí problémy které pak s velkou pompou jako „řeší“ aby při tomto „řešení“ dále

vytvářeli jiné problémy, jen proto aby vlastně opodstatnili svou existenci. Bez ohledu na to kdo a

jak bude trpět. Jsou to mistři lží. Stačí selský rozum a selské počty a vyjde vám problém zvaný

„POLITIK“ To on je to co se musí řešit a Karel to věděl.

Demokracie

Karel Kryl

Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou
Ti, kteří kradli po léta dnes dvojnásobně kradou
Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádceDemokracie prospívá bez nás a pragmaticky
Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětkyDemokracie zavládla zpívá nám Gott a Walda
Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy Mcdonalda
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdemDemokracie pánuje od Aše po Humenné
Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáliDemokracie dozrává do žaludečních vředů
Bez poctivosti bez práva a hlavně bez ohledů
A je to mýlka soukromá snad optického klamu
Že místo srdce břicho má
A místo duše tlamu

Stačí maličkost jak je zbavit moci. Nevěřít jim ani nos mezi očima (nejspíš bude falešný) a dát jim

najevo, že bez nich to půjde lépe a radostněji. Pro dnešek dost.

helples

——————————————Chvíli mi trvalo než sem našel obrázek na, kterém nejsou ohňostroje. Jsem přesvědčen, že k

loučení se se starým a přivítání nového roku je příležitzost ke klidnému rozjímání o tom co sme

prožili a jak to zapracovat do toho co nás čeká. I když snad nikdo netuší co to bude.

Teď se vypravím s přáteli na takový malý pochod lesem a snad si i vyměníme poznatky a zkušenosti..

Prozatím dost. helples

———————————————————————————————-

O co se snaží?

27.12.2020

Politik – co to je a o co se snaží:

Je třeba si uvědomit, že lidé kteří jdou do politiky vždy sledují jen své zájmy a hodlají je

prosazovat většinou jakýmikoli prostředky. Zpočátku se tváří jako spasitelé a dost často tomu i

věří (je to druh duševní poruchy), což se může, pokud dosáhne na „významný“ post změnit a

téměř vždy i změní v opojení mocí, což můžeme sledovat v přímém přenosu online. A není to

žádná neschopnost, schopní jsou až běda a hlavně všeho aby dosáhli svého. V tom co konají jsou

udatní a zdatní to se musí uznat. Třeba ten tah s testováním zdarma (zdarma ani omylem, jsou

to naše daně) byl prostě geniální a zcela splnil zadání. Vzhledem k tomu jak je test nespolehlivý.

Nehledejte údaje v mainstreamu, protože koho chleba jíš toho píseň spíváš a že ten chlebíček je

vejražkovej!

Jenže se zdá, že si nedohlédnou ani špičku vlastního čichoskopu a hlavně nemají, protože nechtějí

mít, zpětnou vazbu. Pokud si dáte tu práci a začnete se jen trochu zajímat o smýšlení lidí zjistíte,

že to co si myslí, že nám vládne (nezvládají ani sami sebe) lidi přestává zajímat a uvědomují si tu

pravdu,že právě politici jsou ten problém. To oni vyrábějí ty průsery, které pak s velkou pompou

jako vyřeší. A to vše jen proto aby opodstatnili svou existenci a existenci jimi stvořených institucí.

Začíná být jasné, že bez nich (politiků a ještě dalších nepostradatelných) by se na světě žilo daleko

radostněji. A protože si to uvědomují i oni tak prostě utahují šroub. Bláhovci, to co se děje nelze

zastavit silou, protože kde není síla tam síla nepomůže. Možná mají sílu, ale nemají moc.

Ta vždy patřila lidem.

Jen to nevěděli. Ti lidé. A to je to co se mění – UVĚDOMĚNÍ

helples

———————————————————————————————————————-

26.12.2020

Naše děti

Před malou chvílí sem na FB četl a komentoval článek o dětském vzteku a jeho zvládání:

Zastavte dětský vztek jednou otázkou . Podle mne je to nesmysl, ten článek, protože se opět

řeší důsledek a zapomíná se na odhalení a nápravu příčiny. Příčina těhto dětských stavů

spočívá v systému a společnosti ve které žijí a vyrůstají. Čemu všemu je nevinná dětská mysl

od narození vystavena. Je to nepřetržitý proud zákeřností, falší, podvodů, lží a já nevím čeho

všeho. I násilí a toho asi ve vrchovaté míře(filmy, hry etc etc) O násilí doma netřeba mluvit.

A to nemám na mysli jen to fizické, duševního a duchovního je daleko víc. Nední vidět.

A to všechno začíná v rodině.

Mají li rodiče pocit, že se jim jejich děti tak nějak nepovedly tak ať se jdou podívat do zrcadla. Tam

spatří příčinu. Oni jsou ti, kteří jsou pro své děti tím jediným a největším vzorem. Vychovávat

klackem je nesmyslné. Dítě přejímá jen to co vidí a slyší od rodičů. Takže pokud už by chtěl někdo

vzít na někoho klacek, tak by měl v první řadě přetáhnout sám sebe. Děti jsou zrcadly svých rodičů

a jsou v tom nevině. Ony se nemohou bránit.

helples


24.12.2020

  Mohl bych psát o radostných a láskou k bližnímu prozářených vánocích, ale. Proč jen o vánocích??

To jako když zrovna nejsou ty vánocetak to už nejsme lidské bytosti a není potřeba se k sobě

chovat s tolerancí, respektem a láskou v srdci? Proč jen o vánocích, kterými křesťané překryli

saturnálie, které nahradily pohanské oslavy zimního slunovratu ,Alban Arthuan ( keltové)? 

  Víte, přeju všem aby se ke všem chovali po všechny dny jako by byly stále vánoce.

Pokud to vezmeme za své, pak budeme mít svátek každý den.

Přeji vám krásné dny, 

helples


21.12.2020

Možná je to náhoda, ale spíš ne, protože náhody nejsou ( vše se děje tak jak má ), že sem začal

blogovat právě dnes v den zimního slunovratu 21.12.2020. V den kdy se začíná měnit vnímání

člověka a dostává tak jedinečnou šanci změnit nejen svůj život, ale život všech bytostí na naší krá – sné planetě

Bylo by pošetilé se domnívat, že tuto šanci využijí všichni lidé. Spousta z nás je natolik svázána s odcházejícím

uspořádáním, že si vlastně ani nedokáže představit jinou variantu. I když na to v čem žije v jednom kuse nadává,

změny se doslova bojí.

Tento nesmyslůný strach se netýká jen této změny. Oni mají panickou hrůzu z jakékoli změny.

22.12.2020

   Ještě k včerejšímu pojednání, Lidé materiálně spjatí se svou osobností a realitou, nejen že žádný posun nezaznamenají

oni budou ty, ktří tento jev prožívají, považovat za pomýlené jedince. Tak jako v celé nám známé historii. Budeme pro ně 

„obecní blázni“.  Nemohou jinak, protože to čemu oni nevěří a co si nedokáží představit to pro ně neexistuje. To je problém

tunelového vnímání. Vidí jen to co vidět chtějí a chtějí vidět jen to co znají. To co jim bylovloženo do mysli je to jediné 

čemu věří bez ohledu na to kdo a proč jim to vnutil. 

23.12.2020

  Mám otázku. Víte jaký je rozdíl mezi politikem jakéhokoli směru a knězem jakékoli církve? No když uvěříte knězi tak 

strávíte celý život ve strachu a když uvěříte politikovi tak také, z čehož vyplývá toto: není mezi nimi žádného 

rozdílu. Oba mají jen jeden zájem a tím jsou oni sami. Na lidech jim nezáleží. Snad jen v případ, že od nich potřebují 

podporu pro jejich bohulibé konání. Jakmile dostanou co chtěli už je nezajímají. 

  Z čehož pro mne vyplývá nejen to, že jsou na h…o, ale oni jsou nesmírný problém a jsem si jist, že bez nich by vše 

fubgovalo daleko lépe. No lidé jednou poznají tuto pravdu. Ta doba se nezadržitelně blíží. Jenže oni to vědí také a proto 

je teď na světě takový bor..l. Někoho napadne „ozbrojená revoluce“ jenže toto by oni jen přivítali. Toto je totiž jejich 

parketa, v tomto se umí orientovat a navíc a především je to energeticky posílí. Pomoci může jen duchovní evoluce.

A to je tak trochu zádrhel, protože zdaleka ne všichni jsou na toto připraveni. Jenže energetická (vibrační) síla vědomých

lidí je podstatně větší než nevědomých.Řeknu to jinak enrgie lidí, kteří poznali sílu lásky, té nezištné, nepodmiňující je 

mnohonásobně mocnější než těch, kteří znají jen soupeření a boj. Což mne naplňuje ne optimismem, ale vírou v 

dobré. Je nás totiž čím dál více.

 helples