Články

Co mne napadlo – klic-k-sobe.cz

MOJE TĚLO

Problémy spojené s naším tělem ( bolesti, nemoci, disfunkce atd ) nastávají dle mého soudu v době kdy svému tělu přestáváme věnovat pozornost. Proč si i sportovci stěžují na neduhy když by měli být v naprosté pohodě? Protože se svému tělu věnují pouze z vnějšího pohledu a v podstatě jim záleží jen na tom jak vypadají. Oni své tělo v podstatě nemají rádi a chtějí ho za každou cenu změnit. Ta cena múže být fatální pokud nejprve nezmění svůj pohled na to čím jsou a co je vlastně jejich tělo. Můžou sportovat jíst zdravě a já nevím co ještě, ale pokud neuzdraví své nitro nebudou nikdy zdraví. Zdraví těla se totiž odvíjí od zdravé duše. Je li nemocná duše nemůže být zdravé tělo. A nemocná duše nám brání v nahlédnutí svého těla zevnitř. Vcítit se do svého těla, splynout s n ím v jeden celek a začít ho milovat takové jaké je. Odtud může započít proměna kdy se z ošklivého káčátka vyklube vznešená labuť. Je třeba se do svého těla doslova zamilovat, nemám na mysli narcismus, myslím vděčnou a nesobeckou lásku k sobě v celku. A tato láska pak přesahuje naši bytost takovou měrou, že mění vše v nás i kolem nás. Teď mne napadá, že toto je možná jeden s aspektů dnešní doby, změnit svůj pohled na sebe jako celek a tím změnit i pohled na realitu jako celek. Jak někteří vědí „vše souvisí se vším a nic a nikdo nestojí mimo a stojíli pak nemá šanci na klidnou existenci a nebo existenci vůbec“ helpes 27.3.2021

—————————————–

Můj sobotní vhled. 13,3,2021

Člověku se v dnešní době dostává světské moci z různých důvodů. Nechci teď mluvit o materiálních důvodech, ale o tom, proč se jim této moci dostalo,, řekněme shůry“ ( od boha ). S touto mocí jim byla poskytnuta mimořádná šance k tomu, aby změnili sebe a tím i celý svět. Jak vidno tak jen několik málo jedinců toto pochoplo. Ten zbytek tohoto využívá ve svůj prospěch a jdou za svým ziskem a ještě větší mocí doslova přes mrtvoly (sdíleno na FB) Dětská ambulance – Mudr. Polášková Uvidíme jak dlouho tam příspěvek vydrží.

No svět se každopádně změní, jenže jinak a těmto se to líbit rozhodně nebude. Nemám namysli to, že by je snad někdo mohl usmrtit, jim jde o mnohem mnohem zásadnější věc. Promarnili totiž možná poslední možnost pro záchranu své duše a nejspíš to minimálně tuší. Řekněme, že propadli peklu a od toho se bude odvíjet jejich další osud. Totéž se mimochodem týká i jejich přisluhovačů.

Člověk by se měl stále zamýšlet nad tím, čemu svým konáním slouží. A uvědomit si, že tím jak žiju dnes buduji svůj zítřek, dny, léta i životy příští.

helples

—————————————–

Žádný strach není bezdůvodný i když se nám tak jevíJe li člověk spoután a nevědomý, pak za něj pracuje jeho nevědomí ať si o tom naše mysl myslí cokoli

Je známo pořekadlo “ kdo seje vítr, sklízí bouři „ . Toto se nedá okecat ani uplatit. Kdo kolem sebe šíří paniku a strach a navíc v zájmu svého prospěchu, více méně jakýmikoli prostředky, musí počítat s tím, že se to obrátí proti němu samému i těm, kteří jsou mu nápomocni. Co jinému činí, sobě činí. Dle zákonu kauzality je čeká totéž. Panický strach. Vzhledem k zrychlování dějů v ose času to nepadne na jejich potomky, ale na ně samé.Ať už v jakékoli podobě. A ti, kteří vědí co konají, protože vědí co konají, zakusí své konání mírou vrchovatou. Měli by se bát sami sebe a svých skutků. Nemají totiž nejmenší ponětí čemu vlastně slouží.

Helples 6.3.2021

——————————————

13.2.2021 helples

Od „život je boj“ po zotročení

Ve společnosti ve které žijeme je za normu pokládáno, že život je soutěž a boj. Jenže ať už soutěžíme či bojujeme s kýmkoli a nebo s čímkoli, soupeříme vlastně sami se sebou. Soupeříme s problémem, který je v nás, protože je v naší mysli. A je v naší mysli, protože do ní byl vložen. Jedno kým a kdy, jde o to, že jsme jej přijali za vlastní i když jím není a nikdy nebyl.

Jsou to omezení, která jsou namířena proti nám samotným. Není nepřátel tak jako není problémů. Jediný nepřítel, který vytváří problémy je naše kontaminovaná mysl.

Takže je namístě otázka „PROČ“ Proč jsme takto programováni a komu, nebo čemu to slouží. Nic se totiž neděje bez příčiny.

Uvědomíme li si tyto souvislosti jsme připraveni se této závislosti na vložených programech zbavit- Jsme připraveni se zbavit strachu, protože všechny tyto programy jsou součástí jdiného nosného programu. „STRACHU“. A člověk, který se bojí je velmi snadno ovladatelný. Dá se přímo zotročit.

I když se to zdá nemožné, tak otroctví rozhodně není minulostí.

—————————————–

Dospívání

prázdná mysl

Dospěl sem k poznání, že všechny strachy a nejistoty lze rozpustit v oceánu bytí a stát se pozorovatelem vln, příbojů i velkých bouří hluboce ukotven v hlubinách svého bytí. Stačí k tomu jediné-„prázdná mysl“. Je jisté, že pod tímto pojmem si každý představí něco jiného. Většinou stav kdy potlačíte všechny myšlenky, což dle mne není až tak vhodné, protože potlačená myšlenka stále existuje a to tam kde ji nechcete mít. V nevědomí a odtud nepozorována řídí a to hodně úspěšně váš život. Pak, neznaje příčiny snažíte se před tímto vtíravým a nedefinovaným pocitem uprchnout. Někdo do sportu, zběsilého. Někdo do Himalájí, zbytečně. Někdo k závíslostem, fatálně. Před těmito pocity nelze uniknout, protože jsou vaší součástí,. Ale to se opakuju. Ale to neva, neb opakovačka jest moudrosti pračka.

Dle mne jest prázdnou myslí myšleno zbavení se všech naučených nesmyslů, které do nás byly během života napumpovány ať už s jakkoli bohulibými úmysly. Osho říká, že je třeba být myslí nevinným dítětem, což si mnozí pletou s dětinskostí. Cituji ho: při odvodech dobrovolníků za první světové války (jak může někdo jít dobrovolně do války?%!@♀♪) se při testech zjistilo, že všichni opakuji všichni branci dosahovali mentálně věku 14 let. A to se netýkalo jen těch branců, ale všech lidí. Že to není veřejně známé? Toto je dětinskost. Být dítětem znamená dle mne mít nevinnou čistou mysl, prostou jakýchkoli vědomostí, ale s přirozenou inteligencí. Což je ovšem víc než všechny vědomosti světa.

Myslím, že prvním krokem k nevinnosti je upřímnost a to hlavně k sobě samému.

Pro dnešek dost

helples 31.1.2021

———————————————–

Co od nás chce doba a život?

Zbavme se strachu

Můj pohled 24.1.2021

Nemám rád Americké seriály, protože jejich nedílnou součásti a řekl bych, že účelovou, je násilí. V naprosté většině absurdní a nesmyslné. Mám jednu vyjímku a tou je Star Trek. Kromě novějších filmů z řady alternativ. Nepopírám, že v něm není násilí zastoupeno a to v míře pro mne dost nestravitelné, ale asi by jinak americký divák nebyl schopen přijmout poselství, která z tohoto seriálu zaznívají. A že jich tam je.

Proč o tom píšu. Star Trek Discovery a nejen ten, nám, teda alespoň mně, ukazuje co se vlastně po nás v dnešní době požaduje. A to „zbavit se strachu“. Strach je totiž to co nás uvrhává do otroctví a brání nám v prožívání plného života. A hlavně nás vybízí k odevzdání odpovědnosti za to co prožíváme někomu, kdo nám tvrdí, že ví naprosto přesně co je pro nás dobré. Vždy je to dobré jen pro něj, protože i kdyby to myslel jakkoli dobře, nikdy nemůže vědět co je dobré a nebo prospěšné pro mne vzhledem k potřebám mého růstu. Ovšem ne materiálního. Pro mne je důležitý rozvoj poznání sebe sama a to mi nemůže nikdo direktivně poručit ani zakázat. Zhatit to může pocit strachu a bezmoci, který se kolem nás z různých zdrojů šíří v nebývalé míře čím dál víc. Proč asi. 🙂

A tak sem dospěl k přesvědčení, že nezáleží na tom co se děje kolem mne, ale je nesmírně důležité co cítím JÁ. V případě, že člověk podlehne strachu a bezmoci a má tendenci utéct někam do já nevím čeho, tak by si měl uvědomit,, že svému nitru utéci nelze.

Druhý poznatek je, že: neexistuje nic co by člověku mohlo ublížit pokud k tomu on sám nesvolí. V tomto se mnou asi bude málokdo souhlasit, ale myslím, že vím o čem píšu. Problém je opět a stále strach. Že nám bude něco odebráno a nebo odepřeno. Kýmkoli. Musím podotknou, že veškeré negativní emoce májí základ a původ ve strachu.

Takže 1+1=3 (1 muž +1 žena = 3 lidé )

A nebo jedna duchovní bytost. Všechny emoce při kterých se člověk necítí vyrovnaný a klidný jsou branou k zotročení. A to i ty zdánlivě pozitivní, naděje, touha, ambice a já nevím jaké ještě. Popřemýšlejte jak dalece jste v rámci svých emocí ovladatelní.

Pro dnešek dost

helples

————————————

Změna pohledu

16.1.2021

Dospěl sem k přesvědčení, že je načase skoncovat s popřáváním sluchu negativitám, které nás

obklopují v neustále se zvyšující míře ( „pandemie“, ppolitika, politici, církve, ..) a blablabla ví co.

Ony tady budou ještě nějakou dobu a budu li jim věnovat pozornost budu jim dodávat energii a

sobě ji budu ubírat. Děkuji, ale nemám zájem. Mám totiž na práci mnohem důležitější věc, SEBE.

Doba se mění, to snad teď už chápe téměř každý. Doufám. NIc už nebude takové jeko dřív a ten

kdo si myslí, že se po „COV“ vše vrátí do starých kolejí bude zklamán. Leč ke zklamání není žádný

důvod. Alespoň z mého pohledu. Ten systém ve ktertém sme vegetovali (nebyl to život) umírá a

bude nahrazen. Čím přesně, to nejsem schopen přesně popsat, ale vím, že to bude záležet jen na

nás, My sme totiž ti co tvoří svou budoucnost. A ještě jedno vím a to, že jen na nás bude záležet

jakým spůsobem odejde starý systém. Zda s mohutným čurbesem a obětmi a nebo více méně v

klidu s dopady jen na ty, kteří se s ním nebudou chtít rozloučit. A zřejmě jich není zas až tak málo.

Jde o to, aby sme vyměnili životní filozofii z MÍT na BÝT. Není totiž podstatné kolik toho mám,

stejně nakonec o všechno přijdeme, ale je důležité vědět kým a čím jsem. A to mi nikdo nikdy

nevezme. Ani po smrti mého smrtelného těla. Smrt je jen brána do jiného života. Jakého? To právě

záleží na tom kolik toho vím o své nejniternější podstatě.

Zatím dost. helples

—————————————

Vackinovat či nevakcinovat

10.1.2021 10,00

Minulý týden sem se zařekl, že už nebudu reagovat na politiky a jejich hry, mezi které nyní patří

hlavně Vakcinace. Mám ale na srdci něco a to něco potřebuje na světlo, takže:

Zahoďme všechny znalosti a různé „zaručené pravdy“ a vydejme se k sedlákovi a jeho inteligenci.

Již několikrát sem zaslechl či četl jak nějaký zastánce vakcinace (budiž, jeho věc) útočí a to bez

rozumných argumentů na ty co se vakcinovat nechtějí. Proč? Vždyť podle jeho přesvědčení on

bude chráněný a vůči infekci imunní. On přece nic nebude riskovat. Dle této logiky riskují pouze ti

co vakcinaci odmítají a to jen mezi sebou a jsou si toho plně vědomi. Tudíž mi jeho reakce,

toho vakcinovaného, reakce přijde iracionální. Naprosto nesmyslná.

Opakuji „ON NIC NERISKUJE“ A proto je namístě:

absolutní dobrovolnost zda se ten či onen nechá či nenechá vakcinovat.

Problémek ovšem vznikne pokud se vakcinování bude sankčně

vymáhat. V tom případě nejde o žádnou infekci, ale o něco jiného co

má být skryto. Což se už teď dost dobře skrýt nedá.

1+1=2 jednoduché počty. Může to být cokoli od touhy po snadném

zisku za jakoukoli cenu, opojení mocí až po obyčejný fašizmus.

Za mně, ať se sankcemi a nebo bez nich, Nikdy jsem se vakcinovat nenechal a ani teď k tomu

nemám žádný důvod. A to hlavně proto, že za své zdraví jsem zodpovědný jen já sám.

helples

————————————-

Lži pánové

3.1.2021

Naprostým nedopatřením sem na nový rok zahlédl kousek nějakého projevy v ne mé televizi, kde

nějaký panák, nevím a ani nechci vědět kdo to byl, mlel něco v tom smyslu jak soucítí s obyvatel-

stvem v této těžké době a jak obdivují nasazení určitých skupin tohoto obyvatelstva a jak se vše-

možně snaží řešit nastálé problémy.

No opravdu sem se musel začít smát. Buď je ten člověk tak nevědomý a naivní, že tomu co říká

i věří. Tuto možnost nelze zamítnout, púrotože nejsem v jeho hlavě. A nebo jen normálně lže.

Nebyl by první a ani poslední i když už mají namále. Je však jisté, že se nachází ve společnosti

bytostí ( zdráhám se použít výraz Lidí ), které nám již několik tisíc let systematicky lžou jen proto,

aby dosáhli svého a mohli ovládat. Cokoli a kohokoli. To ni jsou původci všech problémů a

strastí. Včetně válek, které mají na svědomí výhradně politici a jejich přisluhovači. Hlavně z řad

církví. Dříve tomu bylo naopak. Nejsem si jist, ale uvádí se, že za 5000 let bylo ve válkách zabito

*/- 4 000 000 000 lidí Slušné že?

Záměrně vytvářejí problémy které pak s velkou pompou jako „řeší“ aby při tomto „řešení“ dále

vytvářeli jiné problémy, jen proto aby vlastně opodstatnili svou existenci. Bez ohledu na to kdo a

jak bude trpět. Jsou to mistři lží. Stačí selský rozum a selské počty a vyjde vám problém zvaný

„POLITIK“ To on je to co se musí řešit a Karel to věděl.

Demokracie

Karel Kryl

Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou
Ti, kteří kradli po léta dnes dvojnásobně kradou
Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádceDemokracie prospívá bez nás a pragmaticky
Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětkyDemokracie zavládla zpívá nám Gott a Walda
Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy Mcdonalda
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdemDemokracie pánuje od Aše po Humenné
Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáliDemokracie dozrává do žaludečních vředů
Bez poctivosti bez práva a hlavně bez ohledů
A je to mýlka soukromá snad optického klamu
Že místo srdce břicho má
A místo duše tlamu

Stačí maličkost jak je zbavit moci. Nevěřít jim ani nos mezi očima (nejspíš bude falešný) a dát jim

najevo, že bez nich to půjde lépe a radostněji. Pro dnešek dost.

helples

——————————————Chvíli mi trvalo než sem našel obrázek na, kterém nejsou ohňostroje. Jsem přesvědčen, že k

loučení se se starým a přivítání nového roku je příležitzost ke klidnému rozjímání o tom co sme

prožili a jak to zapracovat do toho co nás čeká. I když snad nikdo netuší co to bude.

Teď se vypravím s přáteli na takový malý pochod lesem a snad si i vyměníme poznatky a zkušenosti..

Prozatím dost. helples

———————————————————————————————-

O co se snaží?

27.12.2020

Politik – co to je a o co se snaží:

Je třeba si uvědomit, že lidé kteří jdou do politiky vždy sledují jen své zájmy a hodlají je

prosazovat většinou jakýmikoli prostředky. Zpočátku se tváří jako spasitelé a dost často tomu i

věří (je to druh duševní poruchy), což se může, pokud dosáhne na „významný“ post změnit a

téměř vždy i změní v opojení mocí, což můžeme sledovat v přímém přenosu online. A není to

žádná neschopnost, schopní jsou až běda a hlavně všeho aby dosáhli svého. V tom co konají jsou

udatní a zdatní to se musí uznat. Třeba ten tah s testováním zdarma (zdarma ani omylem, jsou

to naše daně) byl prostě geniální a zcela splnil zadání. Vzhledem k tomu jak je test nespolehlivý.

Nehledejte údaje v mainstreamu, protože koho chleba jíš toho píseň spíváš a že ten chlebíček je

vejražkovej!

Jenže se zdá, že si nedohlédnou ani špičku vlastního čichoskopu a hlavně nemají, protože nechtějí

mít, zpětnou vazbu. Pokud si dáte tu práci a začnete se jen trochu zajímat o smýšlení lidí zjistíte,

že to co si myslí, že nám vládne (nezvládají ani sami sebe) lidi přestává zajímat a uvědomují si tu

pravdu,že právě politici jsou ten problém. To oni vyrábějí ty průsery, které pak s velkou pompou

jako vyřeší. A to vše jen proto aby opodstatnili svou existenci a existenci jimi stvořených institucí.

Začíná být jasné, že bez nich (politiků a ještě dalších nepostradatelných) by se na světě žilo daleko

radostněji. A protože si to uvědomují i oni tak prostě utahují šroub. Bláhovci, to co se děje nelze

zastavit silou, protože kde není síla tam síla nepomůže. Možná mají sílu, ale nemají moc.

Ta vždy patřila lidem.

Jen to nevěděli. Ti lidé. A to je to co se mění – UVĚDOMĚNÍ

helples

———————————————————————————————————————-

26.12.2020

Naše děti

Před malou chvílí sem na FB četl a komentoval článek o dětském vzteku a jeho zvládání:

Zastavte dětský vztek jednou otázkou . Podle mne je to nesmysl, ten článek, protože se opět

řeší důsledek a zapomíná se na odhalení a nápravu příčiny. Příčina těhto dětských stavů

spočívá v systému a společnosti ve které žijí a vyrůstají. Čemu všemu je nevinná dětská mysl

od narození vystavena. Je to nepřetržitý proud zákeřností, falší, podvodů, lží a já nevím čeho

všeho. I násilí a toho asi ve vrchovaté míře(filmy, hry etc etc) O násilí doma netřeba mluvit.

A to nemám na mysli jen to fizické, duševního a duchovního je daleko víc. Nední vidět.

A to všechno začíná v rodině.

Mají li rodiče pocit, že se jim jejich děti tak nějak nepovedly tak ať se jdou podívat do zrcadla. Tam

spatří příčinu. Oni jsou ti, kteří jsou pro své děti tím jediným a největším vzorem. Vychovávat

klackem je nesmyslné. Dítě přejímá jen to co vidí a slyší od rodičů. Takže pokud už by chtěl někdo

vzít na někoho klacek, tak by měl v první řadě přetáhnout sám sebe. Děti jsou zrcadly svých rodičů

a jsou v tom nevině. Ony se nemohou bránit.

helples


24.12.2020

  Mohl bych psát o radostných a láskou k bližnímu prozářených vánocích, ale. Proč jen o vánocích??

To jako když zrovna nejsou ty vánocetak to už nejsme lidské bytosti a není potřeba se k sobě

chovat s tolerancí, respektem a láskou v srdci? Proč jen o vánocích, kterými křesťané překryli

saturnálie, které nahradily pohanské oslavy zimního slunovratu ,Alban Arthuan ( keltové)? 

  Víte, přeju všem aby se ke všem chovali po všechny dny jako by byly stále vánoce.

Pokud to vezmeme za své, pak budeme mít svátek každý den.

Přeji vám krásné dny, 

helples


21.12.2020

Možná je to náhoda, ale spíš ne, protože náhody nejsou ( vše se děje tak jak má ), že sem začal

blogovat právě dnes v den zimního slunovratu 21.12.2020. V den kdy se začíná měnit vnímání

člověka a dostává tak jedinečnou šanci změnit nejen svůj život, ale život všech bytostí na naší krá – sné planetě

Bylo by pošetilé se domnívat, že tuto šanci využijí všichni lidé. Spousta z nás je natolik svázána s odcházejícím

uspořádáním, že si vlastně ani nedokáže představit jinou variantu. I když na to v čem žije v jednom kuse nadává,

změny se doslova bojí.

Tento nesmyslůný strach se netýká jen této změny. Oni mají panickou hrůzu z jakékoli změny.

22.12.2020

   Ještě k včerejšímu pojednání, Lidé materiálně spjatí se svou osobností a realitou, nejen že žádný posun nezaznamenají

oni budou ty, ktří tento jev prožívají, považovat za pomýlené jedince. Tak jako v celé nám známé historii. Budeme pro ně 

„obecní blázni“.  Nemohou jinak, protože to čemu oni nevěří a co si nedokáží představit to pro ně neexistuje. To je problém

tunelového vnímání. Vidí jen to co vidět chtějí a chtějí vidět jen to co znají. To co jim bylovloženo do mysli je to jediné 

čemu věří bez ohledu na to kdo a proč jim to vnutil. 

23.12.2020

  Mám otázku. Víte jaký je rozdíl mezi politikem jakéhokoli směru a knězem jakékoli církve? No když uvěříte knězi tak 

strávíte celý život ve strachu a když uvěříte politikovi tak také, z čehož vyplývá toto: není mezi nimi žádného 

rozdílu. Oba mají jen jeden zájem a tím jsou oni sami. Na lidech jim nezáleží. Snad jen v případ, že od nich potřebují 

podporu pro jejich bohulibé konání. Jakmile dostanou co chtěli už je nezajímají. 

  Z čehož pro mne vyplývá nejen to, že jsou na h…o, ale oni jsou nesmírný problém a jsem si jist, že bez nich by vše 

fubgovalo daleko lépe. No lidé jednou poznají tuto pravdu. Ta doba se nezadržitelně blíží. Jenže oni to vědí také a proto 

je teď na světě takový bor..l. Někoho napadne „ozbrojená revoluce“ jenže toto by oni jen přivítali. Toto je totiž jejich 

parketa, v tomto se umí orientovat a navíc a především je to energeticky posílí. Pomoci může jen duchovní evoluce.

A to je tak trochu zádrhel, protože zdaleka ne všichni jsou na toto připraveni. Jenže energetická (vibrační) síla vědomých

lidí je podstatně větší než nevědomých.Řeknu to jinak enrgie lidí, kteří poznali sílu lásky, té nezištné, nepodmiňující je 

mnohonásobně mocnější než těch, kteří znají jen soupeření a boj. Což mne naplňuje ne optimismem, ale vírou v 

dobré. Je nás totiž čím dál více.

 helples