Sebezměna. :-)

Na přelomu roku sem stvořil novoročenku:

Chtěl sem tím vlastně říci, že končí věk bojovníků a nastává věk tvůrců, což je pravda. Ovšem v tu dobu jsem netušil, že tento posun se zdaleka nebude týkat všech. Spousta lidí a to i lidí mně blízkých je natolik spoutána paradigmatem systému, který velí k boji, že není v mých silách jim vysvětlit, že tím, že tomuto naslouchají a řídí se tím, vlastně tento systém podporují a pomáhají ho, i když o tom nemají ani potuchy, pomáhají ho udržovat při životě, Vlastně mu, jim – jsou to negativní entity, dodávají životní energii, kterou potřebují ke své existenci. Negativní energii. Co je na tom nedobré je to, že se jedná o jejich energii, která jim pak schází k tomu, aby se mohli duchovně rozvíjet. Tady se opět dostávám k tématu osobních životních frekvencí a nastavení mysli. To všechno, podléhání systému, osobní frekvence a nastavení mysli je spolu absolutně provázáno. Vše souvisí se vším. Chcete li se vymanit ze systému, je zapoptřebí zvýšit své osobní frekvence a toho lze dosáhnout pouze tím, změníme nastavení své mysli. Žádný boj vám nepomůže, ten pomáhá poze tomu proti čemu bojujete. A i když se vám podaří zdánlivě dosáhnout vítězství, tak si buďte jisti, že jste nepřítele neodstranili. Jen ste ho upozadili a jakmile nabere síly, kterré jste mimochodem vy sami dodali, zaůtočí znovu. Útok však bude sofistikovanější a o hodně úpornější. Mnohdy ani nepoznáte, že se nocitáte pod „palbou“. Dokonce je možné, že děj budete povbažovat za „pomoc“ a ani vás nenapadne, že jste pod útokem. „TOTO BY NÁM PŘECE NEUDĚLALI.“ Ale udělali a dělali. Plándemie je toho důkazem a přesto někdo za celé dva roky nic nepochopil.

Ale to sem poněkud odbočil i když je to k věci. Chci zdůraznit, že boj, revoluce, odboj a já nevím co všechno ještě, nic neřeší. Spíše komplikuje a utvrzuje. Vše kolem nás jsou pouze frekvence a tvoříme je mi ve svých myslích. Každý z nás je tvůrcem svého světa. Své reality. Kdo z nás si to však uvědomuje. Konečné rezumé je, že: pokud chceme změnit svůj svět, musíme v první řadě změnit sebe. Nezměníšli své smýšlení, nezměníš nic.